banner baner_02a baner_03a

Bal Wszystkich Świętych 2017

     Kochani! Rok temu udało się nam zorganizować Bal Wszystkich Świętych, jako propozycję chrześcijańskiego świętowania obchodów Dnia Wszystkich Świętych 1 listopada.

     Na kanwie tego spotkania zrodziło się wiele pytań i wątpliwości. Przekonało mnie to, że jako chrześcijanie, katolicy niekiedy niewiele wiemy na ten temat a co za tym idzie, bagatelizujemy zagrożenia duchowe wynikające z odejścia od kultury, tradycji i wiary chrześcijańskiej a hołdowania i gloryfikowania okultyzmu i pogaństwa.

     Chciałbym zatem zaprosić wszystkich na trzydniowe spotkanie, które odbędzie się w naszej Parafii w dniach 23-25 września br. Będziemy mogli spotkać się i wysłuchać konferencji i świadectw pani Patrycji Hurlak oraz pana Roberta Tekieli.

     Będzie to również czas na modlitwę i rozmowę oraz okazja do zastanowienia się nad tematem i podjęcia konkretnych działań mogących uświadomić nas, ludzi wierzących i pomóc ludziom borykającym się z okultyzmem i zabobonami.

     Ważnym aspektem tego spotkania jest także troska o dzieci i młodzież, które często bezkrytycznie podchodzą do tej rzeczywistości zachęcane na różny sposób do odejścia od Boga i wiary. Jest to bardzo dobra okazja do zawierzenia Bogu naszych parafii, rodzin, miasta, Polski i oddanie ich pod królowanie Jezusa.

     Szczegóły podam w niedługim czasie.

 x. proboszcz