banner baner_02a baner_03a

Ogłoszenie Dnia Paschy 2017

Ogłoszenie Dnia Paschy 2017
 

     Dawna Tradycja nakazuje, aby w dzień Objawienia Pańskiego ogłosić Dzień Pachy w danym roku (Niedzielę Zmartwychwstania). Niniejszym czynimy to i ogłaszamy co następuje:

 

OGŁOSZENIE DNIA PASCHY ROKU PAŃSKIEGO 2017

w Uroczystość Objawienia Pańskiego

 

w dniu Objawienia Pańskiego, po proklamacji Ewangelii,

diakon, prezbiter lub też kantor, może ogłosić dzień Paschy

 

Drodzy Bracia i Siostry,

objawiła się chwała Pana

i zawsze się objawia pośród nas,

aż do Jego powrotu.

W rytmie i wydarzeniach biegnącego czasu

przypominamy i żyjemy

tajemnicami zbawienia.

 

Centrum całego Roku Liturgicznego

jest święte Triduum Pana

ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego,

które swój szczyt będzie miało

w Niedzielę Zmartwychwstania, 16 kwietnia

 

W każdą  Niedzielę,

Paschę Tygodniową,

Kościół święty uobecnia

to wielkie wydarzenie,

przez, które Chrystus zwyciężył grzech i śmierć.

 

Ze Świąt Paschalnych biorą początek wszystkie święte dni:

Środa Popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post, 1 marca

Wniebowstąpienie Pańskie, 28 maja

Zesłanie Ducha Świętego, 4 czerwca

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 15 czerwca

Pierwsza Niedziela Adwentu, 3 grudnia.

 

Także w święta Matki Bożej,

Apostołów, Świętych, we Wspomnienie Wiernych Zmarłych,

Kościół pielgrzymujący na ziemi

głosi Paschę swojego Pana.

 

Chrystusowi,

który był, który jest i który przychodzi,

który jest Panem czasu i historii,

wieczna chwała na wieki wieków. Amen.