banner baner_02a baner_03a

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest natomiast w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na Germanię, natomiast papież Urban IV w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”, w której ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII (1334 r.), a Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas „łamania chleba”. W tym dniu (albo w następującą po nim niedzielę) ulicami miast przechodzą procesje eucharystyczne. W Polsce okna budynków znajdujących się na trasie procesji ozdabiane są symbolami eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami. W niektórych częściach Włoch czy Ameryki Łacińskiej ulice, którymi przechodzi procesja Bożego Ciała wykładane są kwiatami. W Hiszpanii kwiatami dekoruje się ściany domów. Podczas procesji z Najświętszym Sakramentem w wielu miastach włoskich z okolicznych domów zrzucane są barwne kartki z drukowanymi hasłami eucharystycznymi.

Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto, w drugiej połowie XIII w. Podczas nich niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem, nawiązując w ten sposób do zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami. W XV w. procesje eucharystyczne urządzano w Niemczech, gdzie łączono je z modlitwą błagalną o odwrócenie nieszczęść i dobrą pogodę, w Anglii, Francji, północnych Włoszech i w Polsce. Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary.

W encyklice „Mysterium fidei” papież Paweł VI przypomina: „Kult uwielbienia, należny sakramentowi Eucharystii, okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów Mszy świętej, ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach”.

Kościół od początku głosi wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, i dlatego Eucharystię — która w Kościele katolickim realizuje się jako Eucharystyczna Ofiara i jako sakrament sprawowany podczas Mszy św. — uczynił centrum kultu.

Obecność Chrystusa urzeczywistnia się w liturgii eucharystycznej w wieloraki sposób, przede wszystkim dzięki temu, że kapłan, zgodnie z wolą Jezusa, nad chlebem i winem wypowiada modlitwę eucharystyczną jako modlitwę błogosławieństwa. Jej mocą pod postaciami eucharystycznymi Jezus Chrystus staje się obecny prawdziwie (nie tylko w znaku), rzeczywiście (nie przez podobieństwo) i substancjalnie (przez przemianę całej substancji chleba w Ciało i całej substancji wina w Krew). Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje... To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bogatynia 2017

ZAPRASZAMY NA PIESZĄ PIELGRZYMKĄ NA JASNĄ GÓRĘ

ZAPRASZAMY ABY ZAPISAĆ SIĘ NA PIESZĄ PIELGRZYMKĘ DO CZĘSTOCHOWY

ZAPRASZAMY NA PIESZĄ PIELGRZYMKĄ NA JASNĄ GÓRĘ

LEDNICA 2017

Pierwsi uczestnicy pojawili się na Polach Lednickich już w sobotę rano. Prócz wiernych z Polski, do Lednogóry dotarli także pielgrzymi m.in. z Niemiec, Danii i Portugalii. Do późnego popołudnia modlono się oraz śpiewano piosenki religijne. Na chętnych do spowiedzi czekały konfesjonały pod gołym niebem. Była też wzruszająca niespodzianka. W obecności kilkudziesięciu tysięcy osób Marysia powiedziała "tak" Sławkowi. 

"Cały świat może wam mówić, że jesteście bez sensu; że znaleźliście się na nim przypadkowo. Tylko nie Bóg. Każde uderzenie tętna w żyłach przypomina mi, że on mnie kocha" – mówił podczas sobotniej eucharystii na Lednicy biskup pomocniczy krakowski Grzegorz Ryś. Na XXI Spotkania Młodych Lednica 2017 przyjechało ok. 70 tys. osób. Ich tegoroczne hasło to "Idź i kochaj!" Byli też i nasi przedstawiciele z parafii ponad 40 osób. Zobaczcie zdjęcia!

LEDNICA 2017LEDNICA 2017LEDNICA 2017

LEDNICA 2017LEDNICA 2017LEDNICA 2017LEDNICA 2017

Odznaczenia na 25 lat Diecezji

04.06.2017 w Legnicy Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski wręczył medale Zasłużony dla Diecezji Legnickiej.
25 lat temu powstała nasza Diecezja Legnicka ale też wspominano 20 rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy. Medalem zasłużonego dla Diecezji zostało uhonorowanych ponad 50 osób świeckich. Medale z wizerunkiem świętego papieża Jana Pawła II otrzymały osoby, które na co dzień np. pomagają przy budowanie kościoła, opiekują się świątynią lub też bezinteresownie wspierają innych. Z naszej parafii takie odznaczenie otrzymał Pan Czesław wieloletni kościelny.

Czesław Stanisław Wąsik – parafia św. Maksymiliana M. Kolbego w Bogatyni. Pełni funkcję kościelnego od początku istnienia parafii. Bardzo zaangażowany, pomocny  i zawsze do dyspozycji. 


Odznaczenia na 25 lat DiecezjiOdznaczenia na 25 lat Diecezji

Wielkie Święte Triduum Paschalne 2017

Wielkie Święte Triduum Paschalne 2017

     Niedziela Palmowa rozpoczęła Wielki Tydzień. Jest to szczególny czas dla każdego chrześcijanina, człowieka wierzącego dla każdego z nas. Jezus tryumfalnie wjeżdża do Jerozolimy jako Król, Mesjasz, Pan, Zbawiciel, by za chwilę oddać swoje życie za zbawienie świata, przelać swoją Najświętszą Krew by zmazać Twoje i moje grzechy. Chce na nawo przywrócić na łaskę zbawienia, którą straciliśmy przez grzech pierworodny.

Czytaj więcej: Wielkie Święte Triduum Paschalne 2017