banner baner_02a baner_03a

ogłoszenia duszpasterskie

ogłoszenia duszpasterskie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bogatyni

II Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
23 kwietnia 2017 roku
Niedziela Miłosierdzia Bożego

     Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” To orędzie winniśmy głosić codziennie całym naszym życiem.

  1. Z racji Niedzieli Miłosierdzia zapraszamy na godz. 15.00 na Godzinę Miłosierdzia. Po modlitwie wspólnotowej Adoracja Najświętszego Sakramentu do wieczornej Mszy Świętej.
  2. Dziś obchodzimy Międzynarodowe Święto Caritas. Na Mszach Świętych dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro, którego doświadczamy dzięki życzliwości wszystkich ludzi dobrej woli. Modlimy się też w intencji naszego Parafialnego Zespołu Caritas, by jego działalność przynosiła wiele dobra.
  3. Jutro z racji pogrzebu nie odbędzie się spotkanie o godz. 16.00 w kościele dla dzieci z klas III. Spotkanie to przenosimy na czwartek. Kolejne spotkania odbędą się w poniedziałek – 30 kwietnia i czwartek – 4 maja.
  4. Naszej Radzie Parafialnej życzymy wielu łask i darów Ducha Świętego z racji pierwszego roku jej istnienia.
  5. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym płyta z filmem Zmartwychwstały, w Niedzieli wiele artykułów o Bożym Miłosierdziu.
  6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła przez parafian z ul. Kossaka 38-54 i za złożoną ofiarę 630,00 zł. Za tydzień, 29 kwietnia prosimy o pomoc w sprzątaniu Parafian z ul. Kossaka 7-23.
  7. Bóg zapłać za posprzątanie kaplicy w Markocicach przez Parafian z ul. Kościuszki i za złożoną ofiarę. Za tydzień prosimy o pomoc w sprzątaniu Parafian z ul. Dąbrowskiego.
  8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. W kwietniu zostały wolne tylko poranne Msze Święte. 
  9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa św. Maksymiliana, św. Faustyny i św. Jana Pawła II oraz doświadcze-nia łaski Bożego Miłosierdzia na co dzień.